Fiskekort

Fiskekortet gjelder for alle områder i elva som er åpnet for allment fiske gjennom kortsalg. Båtfiske er kun tillatt for rettighetshaverne.

Kortselgere 

På nettet: www.scanatura.no

Grønberg Sport i Kristiansand

logo

Tappen shell-stasjon på Nodeland 

Ikke glem å betale fiskeravgiften, du kan gjøre det HER

Fangstrapportering

Alle fiskere skal returnere fiskekortet med utfylt fangstoppgave senest 14 dager etter endt sesong. En mest mulig korrekt fangststatistikk er svært viktig for å få en god forvaltning av elva.


 Regler

Regler

Laksefiske er fra 15.07 til 31.08
Generelt fiske fra 15.06 til 30.09
Dagskvote er 1 laks under laksefiske, og dagskvote på 2 sjøørret hele sesongen. Minstemål for sjøørret er 35 cm, og 40 cm for laks.

All laks utenom laksesesongen skal settes ut. Fisk som åpenbart ikke kan overleve, skal overleveres oppsynet for kontroll. Fisketider og kvoter er offentlig regulert i lov om laksefiske, og brudd på dette blir politianmeldt og straffet ved bøter i henold til fastatte satser. Fiskeren vil også få inndradt fiskekortet og bli bortvist fra elva.

Det anbefales på det sterkeste å sette ut igjen gyteklar fisk, både av sjørret og laks. Dette kjennetegnes først og frems ved mørke brune/svarte farger og fargemønster på fisken. Hannfisken vil ha en markant krok foran på kjeven. Gytemoden fisk ha svært liten matverdi, men den har en enorm verdi for bestanden i elva.

Tillat redskap 

FlueFiske er tillatt med flue, sluk og mark der kortet gjelder. Vis hensyn ved ferdsel langs innmark og nær bebyggelse. Ferdsel på dyrket mark er forbudt. Følg isteden jordekantene. Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser eller annet avfall i naturen. Ikke fell trær, eller bryt kvist eller ungtrær. Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4-15.09.

Vær på vakt mot fiskesykdommer!

Stopp spredning av fiskearter! Unngå spredning av lakseparasitten Gyrodactilus Salaris. Sørg for at alt fiskeutstyr (håv, snøre, krok m.m.) er fullstendig tørt før du bruker det i nye vassdrag. Det samme gjelder støvler, vadere og båter. Dersom du nylig har brukt fiskeutstyret i andre vassdrag må alt desinfiseres. Bruk gjerne kloroppløsning (2,5-5ml pr. 10l vann). Alternativt kan det brukes “Virkon S” som selges på Felleskjøpet. Dette tar knekken på Gyrodactilus, og er et skånsomt middel som egner seg der man ikke ønsker å bruke klor (klor har blekingseffekt). Middelet selges som pulver i pose.